Formheasann Duterte cruthú Údarás Aerfort Idirnáisiúnta Davao

MANILA, Na hOileáin Fhilipíneacha - Tá dlí sínithe ag an Uachtarán Rodrigo Duterte ag cruthú Údarás Aerfort Idirnáisiúnta Davao (DIAA), comhlacht a bhfuil sé de chúram air Aerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy i gCathair Davao agus gach aerfort i réigiún Davao a bhainistiú agus a mhaoirsiú.

Shínigh Duterte Acht na Poblachta (RA) 11457 an 30 Lúnasa, scaoileadh cóip den dlí do na meáin Dé Máirt.Dúirt an dlí go n-oibreodh DIAA faoin Roinn Iompair (DOTr) agus go mbeadh a phríomhoifig lonnaithe ag Aerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy.Tabharfaidh an tÚdarás go príomha faoi rialú, bainistíocht agus maoirseacht eacnamaíoch, éifeachtúil, éifeachtach Aerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy i gCathair Davao, na haerfoirt atá ann cheana i Réigiún Davao, agus cibé aerfoirt eile a bhunófar ina dhiaidh sin in aon cheann de na cúigí sa réigiún céanna, a dúirt an dlí nua.

Tugann an dlí sainordú don DIAA trácht idirnáisiúnta agus aerthráchta intíre a spreagadh, a chur chun cinn agus a fhorbairt i réigiún Davao mar bhealach chun an réigiún a dhéanamh mar lárionad trádála agus turasóireachta idirnáisiúnta agus dlús a chur le forbairt na modhanna iompair agus cumarsáide sa tír.D'ordaigh sé freisin don DIAA seirbhísí agus áiseanna Aerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy a uasghrádú.

grá go deireanach Meán Fómhair 6

Tá sé de chumhacht ag an DIAA, a dúirt an dlí nua, údarás póilíneachta a fheidhmiú, de réir mar is gá, laistigh dá áitribh i réimsí oibríochta chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus a chuspóirí agus a chuspóirí a bhaint amach.

Dúirt sé freisin gur le hAerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy gach saoráid aerfoirt phoiblí, rúidbhealaí, tailte, foirgnimh agus réadmhaoine eile atá ann, sochorraithe nó dochorraithe, go n-aistreofaí chuig an DIAA iad.Dúirt sé freisin go mbeadh dlínse ag an DIAA freisin maidir le gach sócmhainn, cumhacht, ceart, leas agus pribhléid a bhaineann le hoibreacha aerfoirt nó oibríochtaí aeir.

Déanfaidh an tÚdarás gach tionscadal leanúnach a bhaineann le saoráidí Aiport Idirnáisiúnta Francisco Bangoy a thógáil agus trealamh a sholáthar, a dúirt an dlí.

Bheadh ​​stoc caipitil údaraithe ag an DIAA atá comhionann le luach sócmhainní seasta, lena n-áirítear saoráidí aerfoirt, rúidbhealaí, agus trealamh agus cibé airíonna eile, sochorraithe agus dochorraithe, arna riaradh faoi láthair ag Aerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy nó lena mbaineann, luach eastáit réadaigh. faoi ​​úinéireacht an aerfoirt sin agus ranníocaíocht an rialtais i cibé méid a mheasfar mar iarmhéid tosaigh iomchuí.

Is é an Bord Stiúrthóirí comhdhéanta de chathaoirleach, leaschathaoirleach agus 13 chomhalta a fheidhmeodh cumhachtaí corparáideacha an DIAA.

D'ainmnigh an dlí an rúnaí iompair agus bainisteoir ginearálta an DIAA mar chathaoirleach ex officio agus mar leaschathaoirleach ar an mbord, faoi seach.

Tá sé de chúram ar an mbord, a dúirt an dlí, cláir, pleananna, beartais, nósanna imeachta agus treoirlínte an DIAA a cheadú d’fhorbairt agus d’oibriú Aerfort Idirnáisiúnta Francisco Bangoy.

sreangán turasóireachta taiwanese bikini boracay

Tugadh an t-údarás do DIAA freisin bainisteoir ginearálta DIAA a cheapadh; struchtúr eagrúcháin agus riaracháin an DIAA a cheadú, chomh maith le raonta tuarastail agus sochair.

Ordaítear don bhord freisin ráta dleachtanna, muirir, táillí nó measúnuithe a shocrú as úsáid áitribh aerfoirt, fearais oibre, saoráidí, lamháltais, seirbhísí agus táillí agus muirir eile a bhaineann le gníomhaíochtaí an aerfoirt.

D'ordaigh an dlí nua tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí agus oibríochtaí an DIAA, mar aon leis an tuarascáil iniúchta, a chur faoi bhráid na Comhdhála. / gsg