I QC, is féidir le feadóga mac tíre tú a chur i bpríosún

DE BHRÍ, is cruthúnas é seo nach dtuigeann mná go bhfuil siad faoi réir catcalls, feadóga mac tíre agus gothaí eile atá i gceist a gcuid cuma a dhíbirt ó fhir ar na sráideanna, agus i ndáiríre iad a bheith bagrach agus téagartha.

Meastar anois gur gníomhartha le fíneálacha comhfhreagracha agus téarma príosúin féideartha do chiontóirí i gCathair Quezon iad gníomhartha den sórt sin - a mheasann formhór na bhfear le fada mar léirithe spéise agus meas poiblí do mhná.Shínigh Méara Chathair Quezon Herbert Bautista ina dhlí an cód inscne agus forbartha leasaithe sa chathair, ar a dtugtar an t-ordanás frith-catcalling freisin, a fhorchuireann téarma fíneála agus príosúin ar ghníomhartha a mheastar mar chiapadh gnéasach ar mhná i spásanna poiblí.De réir an dlí ba é Cathair Quezon an chéad rialtas áitiúil sa tír chun pionós a ghearradh ar chiapadh na mban ar leibhéal na sráide.

Is é an príomhchuspóir meon cultúrtha na bhfear a athrú i dtreo na mban. Ní rudaí gnéis iad mná. Déantar é seo chun mná a chumhachtú ag an am céanna, a dúirt Bautista faoin dlí a chuirfeadh le dlíthe náisiúnta eile a chosnaíonn leas na mban.I measc na ndlíthe sin tá an tAcht um Chiapadh Frith-Ghnéasach 1995 a dhéanann coir ghnéasach gan iarraidh gnéis agus fabhair ghnéis choinníollach ó dhaoine údaráis san ionad oibre, ionaid oiliúna agus institiúidí oideachais.

Cheadaigh an Chomhairle Cathrach an t-ordanás frith-catcalling a thug an Comhairleoir QC Lena Marie Juico isteach ar 7 Márta agus shínigh Bautista ina dhlí an 16 Bealtaine.

Faoin mbeart, tá sáruithe éadroma, mar shampla cursing, catcalling, ag iarraidh dáta nó a huimhir teagmhála arís agus arís eile, nó ag magadh bean le caint leanúnach faoi ghnéas, inphionóis le fíneáil ó P1,000 go P5,000 nó téarma príosúin suas le mí.Meastar gur sáruithe meánacha ar an raon céanna pionós iad stalcaireacht, gothaí maslacha béil, láimhe nó coirp a dhéanamh le hintinn bean a cheilt nó bagairt uirthi.

Gearrtar fíneáil P3,000 go P5,000 nó téarma príosúin ó mhí go bliain amháin as sáruithe tromchúiseacha.

Ina measc seo tá teagmháil, pincháil nó scuabadh gan ghá i gcoinne chorp an ábhair; masturbation poiblí nó taispeántas suaiteach dírithe ar bhean, agus aon rud a chur isteach i baill ghiniúna, anas nó béal aon duine cibé acu den ghnéas céanna nó den ghnéas eile é.

Dúirt Bautista gurb iad na pionóis an t-uasmhéid a cheadaítear faoin gCód Rialtais Áitiúil.

Féadfaidh mná a gciontaíonn na sáruithe a luadh gearán a dhéanamh i ndeasc na mban atá anois mar chuid de mhaighne na bpóilíní. Tugadh na leasuithe ar chód inscne agus forbartha Chathair Quezon isteach tar éis meabhrán tuisceana le hEintiteas na Náisiún Aontaithe um Chomhionannas Inscne agus Cumhachtú na mBan (Mná na Náisiún Aontaithe), a roghnaigh Cathair Quezon mar cheann de na réimsí píolótacha dá Cathracha Sábháilte agus Sábháilte. Tionscnamh Spásanna Poiblí.