Nuair a chúlghairtear do víosa SAM gan fógra

Bhí Marc ina shealbhóir ar víosa cuairteora iontrála iolraí 10 mbliana de chuid na Stát Aontaithe a eisíodh i 2005. Ó eisíodh é, thabharfadh Marc cuairt ar a iníon, Marissa, atá ina mac léinn in ollscoil i California. I mbliana, tá Marissa chun céim a bhaint amach faoi dheireadh agus ba mhaith le Marc freastal ar a searmanas bronnta céime.

lani misalucha roimh agus ina dhiaidh

Ar an drochuair, fuair Marc fógra ó rannán consalachta Ambasáid na SA ag cur in iúl dó gur cúlghaireadh a víosa an mhí seo caite. Iarrtar air dul chuig an ambasáid ionas gur féidir leis an gconsalacht an víosa a chealú go fisiciúil. Sa litir seo, dúradh leis nach féidir leis a víosa a úsáid a thuilleadh fiú má tá tréimhse bailíochta cúig bliana fágtha aige.B’fhéidir gur chúlghairm a víosa ba chúis le stair inimirce Marc blianta fada siar.Tugtar an rogha don Roinn Stáit, trí na hoifigigh chonsalachta, víosaí a chúlghairm agus a chealú. Treisíonn rialachán nua a eisíodh 27 Aibreán, 2011 an chumhacht seo agus cuireann sé deireadh le cumas shealbhóir an víosa athmhachnamh a iarraidh ar chúlghairm. Ligeann sé freisin don oifigeach consalachta an víosa a chúlghairm gan fógra mura bhfuil sé praiticiúil fógra a thabhairt do shealbhóir an víosa. SAM go dtí an tSín: Stop iompar gríosaitheach i Muir Theas na Síne Déanann an tSín cur isteach ar PH EEZ leis an gcuid is mó de dhramhaíl neamhfhabhrach Agraíonn ABS-CBN Global Remittance fear céile Krista Ranillo, slabhra ollmhargaí i SAM, daoine eile

De réir an rialacháin nua, cuireadh imní slándála san áireamh agus údar á thabhairt d’údarás breise agus do rogha níos leithne d’oifigigh chonsalachta.Tá forais reachtúla ann a cheadaíonn víosa a eisíodh cheana a chúlghairm. Nuair a fhaigheann oifigeach consalachta faisnéis dhímheasúil a fhágann nach bhfuil sealbhóir an víosa incháilithe don víosa atá aige faoi láthair, féadfar an víosa a chúlghairm. Ní mór go mbeadh toradh iarbhír ar neamh-incháilitheacht chun tacú leis an gcúlghairm.

Seachas incháilitheacht agus forais slándála náisiúnta le haghaidh cúlghairme, áirítear ar na forais áirithe eile le haghaidh cúlghairme: ordaíodh sealbhóir an víosa a eisiamh ó na SA, iarradh cead agus tugadh do shealbhóir an víosa a iarratas ar chead isteach a tharraingt siar, agus, tarscaoileadh neamhimircigh roimh ré aistarraingíodh deonaíodh.

Féadfaidh oifigigh chonsalachta víosaí a chúlghairm láithreach agus fíricí á gcinneadh acu ar fhorais neamh-incháilitheachta. Tugtar an chúlghairm shealadach air seo. De ghnáth, tabharfar fógra cúlghairme do shealbhóir an víosa ach amháin más indéanta. Ciallaíonn sé seo, fiú mura gcuirtear sealbhóir an víosa ar an eolas go fóill, féadfar a víosa a chúlghairm go sealadach. A luaithe a dhéantar an chúlghairm i gCóras Tacaíochta agus Tacaíochta Consalachta na Roinne Stáit (AICM), ní bheidh an víosa bailí a thuilleadh le haghaidh taistil.Nuair a bheidh torthaí an oifigigh chonsalachta críochnaitheach chun cúlghairm a údarú, tar éis cúlghairm shealadach, tugtar fógra do shealbhóir an víosa agus iarrfar air an víosa eisithe a chur isteach le stampáil leis an bhfocal REVOKED. Is léir ó na rialacha más rud é nach ngéilleann sealbhóir an víosa an víosa le haghaidh cealú fisiceach, tá cinneadh na cúlghairme fós ann.

Ó 1997 tá cúirteanna breithiúnacha curtha ar dhlínse chun athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí na n-oifigeach consalachta maidir le víosaí a chúlghairm. Déanann na rialacháin is déanaí breithniú ar thorthaí críochnaitheacha cúlghairme. Féadfaidh sealbhóir an víosa a chreideann go ndéantar an víosa a chúlghairm gan bhunús leordhóthanach athiarratas a dhéanamh ar víosa neamhimircigh eile. San iarratas nua seo, tabharfar deis dó a incháilitheacht a chruthú chun an víosa a cúlghaireadh roimhe seo a atheisiúint. Éileoidh sé seo go mbeidh cruthúnas incháilitheachta frithchúitimh ag an iarratasóir.

Tá sé ag éirí níos casta gach bliain víosaí a fháil do dhaoine áirithe atá tuillte go fírinneach. Is iad iarratais chalaoiseacha chomh maith le mí-úsáid in úsáid víosaí neamhimircigh an chúis atá leis na rialacháin theoranta. Ba cheart go dtuigfeadh sealbhóir víosa neamhimircigh an luach a bhaineann le ceann a bheith aige agus a chinntiú go n-úsáidtear i gceart é.

atá pósta le taeyang

(Féadfar Tancinco a bhaint amach ag [r-phost cosanta] nó ag 02 8877177 nó ag 02 721 1963).